SUNSHING MOULD FACTORY

You are here:
Home
/
/
PP CD盒 1-32碟
PP CD盒 1-32碟
PP CD盒 1-32碟

(可定制颜色和LOGO)PP CD盒由PP材料制成,用于装CD,PS4游戏CD,CD音乐盒,超薄PPCD盒,电脑游戏CD,CD盒,CD碟,CDS空盒,Playstation 4 CD盒,音乐CD盒,迷你CD盒,CD盒套装包装盒,CD刻录盘盒

PP CD盒 1-32碟
Code:
SS-11-J01B
品名: 5MM 1-PP盒 编码: SS-11-J01B.SC 尺寸: 128x125x5mm 材料: PP原材料 箱规: 50x26x15cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J01C
品名: 5MM 1-PP盒 编码: SS-11-J01C.SC 尺寸: 128x125x5mm 材料: PP原材料 箱规: 50x26x15cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J02
品名: 5MM 2-PP盒 编码: SS-11-J02.SC 尺寸: 128x125x5mm 材料: PP原材料 箱规: 50x26x15cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J03
品名: 9MM 1-PP盒 编码: SS-11-J03.SC 尺寸: 137x124x9mm 材料: PP原材料 箱规: 47.5x26.2x28.5cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J04
品名: 9MM 2-PP CD盒 编码: SS-11-J04.SC 尺寸: 137x124x9mm 材料: PP原材料 箱规: 47.5x26.2x28.5cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J05A
品名: 10MM 1-PP CD盒 编码: SS-11-J05.SC 尺寸: 143x124x10mm 材料: PP原材料 箱规: 51x26.8x29.7cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J06A
品名: 10MM 2-PP CD盒 编码: SS-11-J06.SC 尺寸: 143x124x10mm 材料: PP原材料 箱规: 51x26.8x29.7cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J06
品名: 10MM 2-PP盒 编码: SS-11-J06 尺寸: 143x124x10mm 材料: PP原材料 箱规: 51x26.8x29.7cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J07
品名: 16MM 1-PP CD盒 编码: SS-11-J07.SC 尺寸: 142x124x16mm 材料: PP原材料 箱规: 42x26.2x30cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-J08
品名: 16MM 2-PP CD盒 编码: SS-11-J08.SC 尺寸: 142x124x16mm 材料: PP原材料 箱规: 42x26.2x30cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-J09
品名: 16MM 3-PP CD盒 编码: SS-11-J09.SC 尺寸: 142x124x16mm 材料: PP原材料 箱规: 42x26.2x30cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-J10
品名: 16MM 4-PP CD盒 编码: SS-11-J10.SC 尺寸: 142x124x16mm 材料: PP原材料 箱规: 42x26.2x30cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-J11.WH
品名: 20mm 3 PP CD盒 编码: SS-11-J11.WH 尺寸:142x124x20mm 材料: PP原料 箱规:51.5x26.2x29.3cm 包装:100个/箱
Code:
SS-11-J13
品名: 20MM 5-PP CD盒 编码: SS-11-J13.SC 尺寸: 142x124x20mm 材料: PP原材料 箱规: 51.5x26.2x29.3cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-J14
品名: 20MM 6-PP CD盒 编码: SS-11-J14.SC 尺寸: 142x124x20mm 材料: PP原材料 箱规: 51.5x26.2x29.3cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-M01A.BLG-12
品名: 25mm 12 PP CD盒 编码: SS-11-M01A.BLG-12 尺寸:151x138x25mm 材料: PP原料|+ 6个CD袋 箱规:63.7x29x32cm 包装:100个/箱
Code:
SS-11-M01A
品名: 25MM 10-PP盒 编码: SS-11-M01A.SC 尺寸: 151x138x25mm 材料: PP原材料 箱规: 63.7x29x32cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-M01B.WH-12
品名: 25mm 12 PP CD盒 编码: SS-11-M01B.WH-12 尺寸:151x138x25mm 材料: PP原料+ 6个CD袋 箱规:63.7x29x32cm 包装:100个/箱
Code:
SS-11-M01B.SC-12
品名: 25mm 12 PP CD盒 编码: SS-11-M01B.SC-12 尺寸:151x138x25mm 材料: PP原料+ 6个CD袋 箱规:63.7x29x32cm 包装:100个/箱
Code:
SS-11-M01B.SC-10
品名: 25mm 10 PP CD盒 编码: SS-11-M01B.SC-10 尺寸:151x138x25mm 材料: PP原料+ 5个CD袋 箱规:63.7x29x32cm 包装:100个/箱
Code:
SS-11-M01B
品名: 25MM 10-PP盒 编码: SS-11-M01 尺寸: 151x138x25mm 材料: PP原材料 箱规: 63.7x29x32cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-M01C
品名: 25MM 10-PP盒 编码: SS-11-M01C.SC 尺寸: 151x138x25mm 材料: PP原材料 箱规: 63.7x29x32cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-M02
品名: 40MM 24-PP盒 编码: SS-11-M02 尺寸: 151x138x40mm 材料: PP原材料 箱规: 47x41.5x42.5cm 包装: 90个/箱
Code:
SS-11-M03
品名: 53mm 32-PP CD盒 编码: SS-11-M03 尺寸: 151x138x53mm 材料: PP原材料 箱规: 54.5x47x42.5cm 包装: 90个/箱
Code:
SS-11-M04
品名: 27MM 12-PP盒 编码: SS-11-M04.BL 尺寸: 191x135x27mm 材料: PP原材料 箱规: 67.5x39.5x28.5cm 包装: 60个/箱
Code:
SS-11-M05
品名: 28MM 12-PP盒 编码: SS-11-M05.SC 尺寸: 178x170x28mm 材料: PP原材料 箱规: 69x35.5x20cm 包装: 50个/箱
Code:
SS-11-M06
品名: 25MM 12-CD盒 编码: SS-11-M06 尺寸: 175x165x25mm 材料: PP原材料 箱规: 65x35x19.5cm 包装: 50个/箱
Code:
SS-11-M06.WH
品名: 25MM 12-CD盒 编码: SS-11-M06.WH 尺寸: 175x165x25mm 材料: PP原材料 箱规: 65x35x19.5cm 包装: 50个/箱
Code:
SS-11-M07.BL
品名: 45MM 24-CD盒 编码: SS-11-M07.BL 尺寸: 185x165x45mm 材料: PP原材料 箱规: 57x35x20cm 包装: 24个/箱
Code:
SS-11-M07.WH
品名: 45MM 24-CD盒 编码: SS-11-M07.WH 尺寸: 185x165x45mm 材料: PP原材料 箱规: 57x35x20cm 包装: 24个/箱
Code:
SS-11-M07.WH-24
品名: 45mm 24 PP CD盒 编码: SS-11-M07.WH-24 尺寸:185x165x45mm 材料: PVC原料+ 12个CD袋 箱规:57x35x20cm 包装:24个/箱
Code:
SS-11-N01
品名: 4MM 12-PP盒 编码: SS-11-N01 尺寸: ¢124x125x4mm 材料: PP原材料 箱规: 51x26x20.5cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-N02A
品名: 6.5MM 12-PP盒 编码: SS-11-N02A 尺寸: ¢124x125x6.5mm 材料: PP原材料 箱规: 62.5x26x15.5m 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-N02B
品名: 6.5MM 12-PP盒 编码: SS-11-N02B 尺寸: ¢124x125x6.5mm 材料: PP原材料 箱规: 62.5x26x15.5m 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-N03
品名: 4MM 12-PP盒 编码: SS-11-N03 尺寸: ¢84.5x89x4mm 材料: PP原材料 箱规: 44x36.5x.32.5m 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-Q01
品名: 10片装布丁筒 编码: SS-11-Q01.BL 尺寸: ¢140.5x27mm 材料: PP原材料 箱规: 56.5x42.5x24cm 包装: 120个/箱
上一页
1
2
Contact Us

联系: 叶小姐

手机/微信:(0086)135 0257 8801

00852-63258240

E-mail:info@hzsunshing.com

Skype:sunshinghz

QQ:2851138728

联系: 叶燕美

手机/微信:(0086)135 0257 0783

E-mail:allince@hzsunshing.com

Skype:hzsunshing

QQ:2851138729

惠州市新诚塑胶有限公司 | Home | About us | Products | Factory | FQA | Contact us  

Copyright © SUNSHING MOULD FACTORY 2011-2020 All rights reserved | Powered by www.300.cn 粤ICP备11069008号