SUNSHING MOULD FACTORY

You are here:
Home
/
/
10.4mm CD盒,CD芯
10.4mm CD盒,CD芯
10.4mm CD盒,CD芯

(可定制颜色和LOGO)PP CD盒由PP材料制成,用于装CD,PS4游戏CD,CD音乐盒,超薄PPCD盒,电脑游戏CD,CD盒,CD碟,CDS空盒,Playstation 4 CD盒,音乐CD盒,迷你CD盒,CD盒套装包装盒,CD刻录盘盒

10.4mm CD盒,CD芯
Code:
SS-11-O01A
品名: 5.2MM CD盒 编码: SS-11-O01N.C 尺寸: 142x124x5.2mm 材料: GPPS原材料 箱规: 59x26.3x13.5 cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-O01B
品名: 5.2MM CD盒 编码: SS-11-O01B.C 尺寸: 142x124x5.2mm 材料: GPPS原材料 箱规: 59x26.3x13.5 cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-O01C
品名: 5.2MM CD盒 编码: SS-11-O01.CR 尺寸: 142x124x5.2mm 材料: GPPS原材料 箱规: 59x26.3x13.5 cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-O02A
品名: 10.4MM PS 1-CD盒 编码: SS-11-O02.C 尺寸: 142x124x10.4mm 材料: GPPS原材料 箱规: 52 x 29.5 x 26cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-O02B
品名: 10.4MM PS 1-CD盒 编码: SS-11-O02.B 尺寸: 142x124x10.4mm 材料: GPPS原材料 箱规: 52 x 29.5 x 26cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-O02.FC
品名: 10.4MM PS CD盒 编码: SS-11-O02.FC 尺寸: 142x124x10.4mm 材料: GPPS原材料 箱规: 52 x 29.5 x 26cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-O03A
品名: 10.4MM PS 高台1-CD盒 编码: SS-11-O03.WH 尺寸: 142x124x10.4mm 材料: GPPS原材料 箱规: 52x29.5x26cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-O03B
品名: 10.4MM PS 高台1-CD盒 编码: SS-11-O03.B 尺寸: 142x124x10.4mm 材料: GPPS原材料 箱规: 52x29.5x26cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-O04B
品名: 10.4MM CD盒 编码: SS-11-O04 尺寸: 142x124x10.4mm 材料: GPPS原材料 箱规: 59x26.3x13.5 cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-O04.FC
品名: 10.4mm 单碟 PP CD盒 编码: SS-11-O04.FC 尺寸:142 x 124 x 10.4mm 材料: PP原料 箱规:52x29.5x26.5cm 包装:200个/箱
Code:
SS-11-O05A
品名: 10.4MM PS 2-CD盒 编码: SS-11-O02.C 尺寸: 142x124x10.4mm 材料: GPPS原材料 箱规: 52 x 29.5 x 26cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-O05B
品名: 10.4MM PS 2-CD盒 编码: SS-11-O05.BL 尺寸: 142x124x10.4mm 材料: PP原材料 箱规: 52 x 29.5 x 26cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-O06B
品名: 10.4MM CD盒 编码: SS-11-O06B 尺寸: 142x124x10.4mm 材料: GPPS原材料 箱规: 59x26.3x13.5 cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-O09
品名: 24MM PS 3-CD盒 编码: SS-11-O09 尺寸: 142 x 124 x 24mm 材料: GPPS原料 箱规: 62 x 30 x 27cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-O09.BL
品名: 24MM PS 3-CD盒(配黑色单中板)-黑色 编码: SS-11-O09.BL 尺寸: 142 x 124 x 24mm 材料: GPPS原料 箱规: 62 x 30 x 27cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-O11.BL
品名: 24MM PS 2-CD盒(配黑色单中板)-黑色 编码: SS-11-O11.BL 尺寸: 142 x 124 x 24mm 材料: GPPS原料 箱规: 62 x 30 x 27cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-O11
品名: 24MM PS 2-CD盒 编码: SS-11-O11 尺寸: 142 x 124 x 24mm 材料: GPPS原料 箱规: 62 x 30 x 27cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-T01
品名: 7.5寸 8CM迷你CD盒 编码: SS-11-T01 尺寸: 98x90x7.5mm 材料: GPPS原材料 箱规: 37.8x37.5x30.8cm 包装: 600个/箱
Code:
SS-11-T02
品名: 5.2MM 超薄8CM迷你CD盒 编码: SS-11-O03.WH 尺寸: 93x90x5.2mm 材料: GPPS原材料 箱规: 51.5x28.5x20.5cm 包装: 600个/箱
Code:
SS-11-T02.
品名: 5.2MM 8CM迷你CD盒 编码: SS-11-T02.FC 尺寸: 93x90x5.2mm 材料: PP原材料 箱规: 51.5x28.5x20.5cm 包装: 600个/箱
Code:
SS-11-T03
品名: 5.2MM CD盒 编码: SS-11-T03 尺寸: 93x90x5.2mm 材料: GPPS原材料 箱规: 51.5x28.5x20.5cm 包装: 600个/箱
Code:
SS-11-T05
品名: 15CM迷你CD盒 编码: SS-11-T05 尺寸: 178x104x15mm 材料: GPPS原材料 箱规: 38.5x36.5x21.5cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-P01A
品名: PS碟芯+白色背胶 编码: SS-11-P01 尺寸: ¢30x4.3mm 材料: PP原材料 箱规: 43x30x26cm 包装: 7000个/箱
Code:
SS-11-P01B
品名: PP碟芯+白色背胶 编码: SS-11-P01.B 尺寸: ¢30x4.3mm 材料: PP原材料 箱规: 43x30x26cm 包装: 7000个/箱
Code:
SS-11-P02A
品名: PS碟芯+白色背胶 编码: SS-11-P02 尺寸: ¢30x4.3mm 材料: GPPS原材料 箱规: 43x30x26cm 包装: 7000个/箱
Code:
SS-11-P02B
品名: PS碟芯+白色背胶 编码: SS-11-P02.B 尺寸: ¢30x4.3mm 材料: GPPS原材料 箱规: 43x30x26cm 包装: 7000个/箱
Code:
SS-11-P03
品名: PP碟芯+白色背胶 编码: SS-11-P03 尺寸: ¢40x4.3mm 材料: PP原材料 箱规: 43x30x26cm 包装: 7000个/箱
Code:
SS-11-P04
品名: PVC碟芯+白色背胶 编码: SS-11-P04 尺寸: ¢35x3mm 材料: PVC原材料 箱规: 43x30x26cm 包装: 7000个/箱
Code:
SS-11-P05.W
品名: EVA碟芯 - 白色 编码: SS-11-P05 尺寸: ¢16x4mm 材料: EVA原材料 箱规: 40x40x15cm 包装: 10000个/箱
上一页
1
Contact Us

联系: 叶小姐

手机/微信:(0086)135 0257 8801

00852-63258240

E-mail:info@hzsunshing.com

Skype:sunshinghz

QQ:2851138728

联系: 叶燕美

手机/微信:(0086)135 0257 0783

E-mail:allince@hzsunshing.com

Skype:hzsunshing

QQ:2851138729

惠州市新诚塑胶有限公司 | Home | About us | Products | Factory | FQA | Contact us  

Copyright © SUNSHING MOULD FACTORY 2011-2020 All rights reserved | Powered by www.300.cn 粤ICP备11069008号