SUNSHING MOULD FACTORY

You are here:
Home
/
粉扑盒/旅行套装盒
粉扑盒/旅行套装盒
粉扑盒/旅行套装盒

(可定制颜色和LOGO)粉扑盒由PP/PS材料制成,用于包装粉扑,卸妆粉扑盒,化妆海绵容器盒,粉扑盒,面部粉扑盒,面部海绵容器盒,清洁海绵收纳盒,粉扑盒,化妆蛋粉扑盒,空粉扑存储盒,化妆面部粉扑盒,化妆粉底海绵盒

粉扑盒/旅行套装盒
Code:
SS-8-M01
品名: 20mm PS方形粉扑盒 编码: SS-8-M01.C 尺寸: 58x50x20mm 材料: GPPS原材料 箱规: 60x27.5x27cm 包装: 600个/箱
Code:
SS-8-M02
品名: ¢60mm PS圆形粉扑盒 编码: SS-8-M02.C 尺寸: ¢60x17mm 材料: GPPS原材料 箱规: 64x39x20cm 包装: 600个/箱
Code:
SS-8-M03
品名: ¢60mm PS圆形粉扑盒 编码: SS-8-M03.C 尺寸: ¢62x21mm 材料: GPPS原材料 箱规: 64x39x23cm 包装: 600个/箱
Code:
SS-8-M04
品名: ¢88mm 圆形粉扑盒 编码: SS-8-M04 尺寸: ¢88 x 26mm 材料: GPPS原材料 箱规: 56x56x28cm 包装: 360个/箱
Code:
SS-8-M05
品名: ¢88mm PS圆形粉扑盒 编码: SS-8-M05W1.C 尺寸: ¢88 x 26mm 材料: GPPS原材料 箱规: 56x56x28cm 包装: 360个/箱
Code:
SS-8-M23.C
品名: ¢80mm PS圆形粉扑盒 编码: SS-8-M23.C 尺寸: ¢80x26mm 材料: GPPS原材料 箱规: 49x49x20cm 包装: 360个/箱
Code:
SS-8-M26.C
品名: 蛋形粉扑盒-钻石纹底 编码: SS-8-M26.C 尺寸: 78x52mm 材料: GPPS原材料 箱规: 54x54x42cm 包装: 500个/箱
Code:
SS-8-M09.SC
品名: 46mm PP盒-透明 编码: SS-8-M09.SC 尺寸: 113x78x46mm 材料: PP原材料 箱规: 47.5x47x41cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-8-M02 黑色
品名: ¢60mm 粉扑盒 编码: SS-8-M02.C 尺寸: ¢60x17mm 材料: GPPS原材料 箱规: 64x39x20cm 包装: 600个/箱
Code:
SS-8-M06
品名: 27mm PP盒 编码: SS-8-M02.C 尺寸: 116x92x27mm 材料: PP原材料 箱规: 55.5x49x47cm 包装: 400个/箱
Code:
SS-8-M18.
品名: 50毫升3支装沐浴盒 编码: SS-8-M02.C 尺寸: 145x110x28mm 材料: PP原材料 箱规: 75x46x57cm 包装: 400个/箱
Code:
SS-8-M17.
品名: 50毫升2支装沐浴盒 编码: SS-8-M17.SC 尺寸: 98x110x34mm 材料: PP原材料 箱规: 56.5x52x62cm 包装: 450个/箱
Code:
SS-8-M12.
品名: 72mm 化妆棉盒 编码: SS-8-M12.SC 尺寸: 175x112x72mm 材料: PP原材料 箱规: 72x58x52cm 包装: 140个/箱
Code:
SS-8-M08.
品名: 39mm PP盒 编码: SS-8-M08.SC 尺寸: 100x68x39mm 材料: PP原材料 箱规: 52x40.5x41.5cm 包装: 300个/箱
Code:
SS-8-M11
品名: 35mm PP盒-透明 编码: SS-8-M11A.SC 尺寸: 170x108x35mm 材料: PP原材料 箱规: 54.5x35.5x44.2cm 包装: 120个/箱
Code:
SS-8-M07
品名: 28mm PP盒 编码: SS-8-M07.SC 尺寸: 120x95x28mm 材料: PP原材料 箱规: 56.5x50x48.5cm 包装: 400个/箱
Code:
SS-8-M08
品名: 39mm PP盒 编码: SS-8-M07.SC 尺寸: 100x68x39mm 材料: PP原材料 箱规: 52x40.5x41.5cm 包装: 300个/箱
Code:
SS-8-M10.
品名: 28.5mm PP盒 编码: SS-8-M10 尺寸: 180x120x28.5mm 材料: PP原材料 箱规: 45x37.5x38cm 包装: 90个/箱
上一页
1
Contact Us

联系: 叶小姐

手机/微信:(0086)135 0257 8801

00852-63258240

E-mail:info@hzsunshing.com

Skype:sunshinghz

QQ:2851138728

联系: 叶燕美

手机/微信:(0086)135 0257 0783

E-mail:allince@hzsunshing.com

Skype:hzsunshing

QQ:2851138729

联系: 廖小姐

手机/微信:(0086)135 0257 3380

E-mail:sales8@hzsunshing.com

Skype:sunshinghzcn

QQ:2851138716

联系: 夏小姐

手机/微信:(0086)139 2836 6843

E-mail:sales3@hzsunshing.com

QQ:2851138718

Home | About us | Products | Factory | FQA | Contact us

Copyright © SUNSHING MOULD FACTORY 2011-2020 All rights reserved | Powered by www.300.cn 粤ICP备11069008号