SUNSHING MOULD FACTORY

You are here:
Home
/
CD DVD盒
CD DVD盒
CD DVD盒

(可定制颜色和LOGO)CD套是由纸/CD套材料制成,用于包装CD、塑料套、CD套、CD塑料套、纸和信封CD DVD袋、DVD套、CD DVD纸套、CD DVD卡塑料套、空的CD套、透明CD DVD套、无纺布CD/DVD套、无纺布套、CD刻录影音套。7mm,9mmDVD盒由PP材料制成,用于包装7mm CD/DVD单碟,CD DVD复制盒,超透明DVD盒,DVD存储盒,车载视频盒,车载DVD盒,PS3游戏DVD盒,游戏DVD盒,DVD光驱盒

CD DVD盒
Code:
SS-8-D10
品名: 10mm PP盒 编码: SS-8-D10 尺寸: 143x124x10mm 材料: PP 原材料 箱规: 51x26.8x29.7cm 包装: 50个/包,200个/箱
Code:
SS-11-T02.
品名: 5.2MM 8CM迷你CD盒 编码: SS-11-T02.FC 尺寸: 93x90x5.2mm 材料: PP原材料 箱规: 51.5x28.5x20.5cm 包装: 600个/箱
Code:
SS-11-J01A
品名: 5MM 1-PP盒 编码: SS-11-J01A.SC 尺寸: 128x125x5mm 材料: PP原材料 箱规: 50x26x15cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J01B
品名: 5MM 1-PP盒 编码: SS-11-J01B.SC 尺寸: 128x125x5mm 材料: PP原材料 箱规: 50x26x15cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J01C
品名: 5MM 1-PP盒 编码: SS-11-J01C.SC 尺寸: 128x125x5mm 材料: PP原材料 箱规: 50x26x15cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J02
品名: 5MM 2-PP盒 编码: SS-11-J02.SC 尺寸: 128x125x5mm 材料: PP原材料 箱规: 50x26x15cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J03
品名: 9MM 1-PP盒 编码: SS-11-J03.SC 尺寸: 137x124x9mm 材料: PP原材料 箱规: 47.5x26.2x28.5cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J04
品名: 9MM 2-PP CD盒 编码: SS-11-J04.SC 尺寸: 137x124x9mm 材料: PP原材料 箱规: 47.5x26.2x28.5cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J05A
品名: 10MM 1-PP CD盒 编码: SS-11-J05.SC 尺寸: 143x124x10mm 材料: PP原材料 箱规: 51x26.8x29.7cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J06A
品名: 10MM 2-PP CD盒 编码: SS-11-J06.SC 尺寸: 143x124x10mm 材料: PP原材料 箱规: 51x26.8x29.7cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-11-J07
品名: 16MM 1-PP CD盒 编码: SS-11-J07.SC 尺寸: 142x124x16mm 材料: PP原材料 箱规: 42x26.2x30cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-J08
品名: 16MM 2-PP CD盒 编码: SS-11-J08.SC 尺寸: 142x124x16mm 材料: PP原材料 箱规: 42x26.2x30cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-J09
品名: 16MM 3-PP CD盒 编码: SS-11-J09.SC 尺寸: 142x124x16mm 材料: PP原材料 箱规: 42x26.2x30cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-J10
品名: 16MM 4-PP CD盒 编码: SS-11-J10.SC 尺寸: 142x124x16mm 材料: PP原材料 箱规: 42x26.2x30cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-J13
品名: 20MM 5-PP CD盒 编码: SS-11-J13.SC 尺寸: 142x124x20mm 材料: PP原材料 箱规: 51.5x26.2x29.3cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-J14
品名: 20MM 6-PP CD盒 编码: SS-11-J14.SC 尺寸: 142x124x20mm 材料: PP原材料 箱规: 51.5x26.2x29.3cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-L01A
品名: 1-VCD TRAY 编码: SS-11-L01A.C 尺寸: 136x124x4.2mm 材料: GPPS原材料 箱规: 42x26x28.5cm 包装: 500个/箱
Code:
SS-11-L02
品名: 1-VCD TRAY 编码: SS-11-L02.C 尺寸: 136x124x4.2mm 材料: GPPS原材料 箱规: 42x26x28.5cm 包装: 500个/箱
Code:
SS-11-L03A
品名: 2-VCD TRAY 编码: SS-11-L03.C 尺寸: 248x137x4.2mm 材料: GPPS原材料 箱规: 37x26x28.5cm 包装: 500个/箱
Code:
SS-11-L04
品名: 2-VCD TRAY 编码: SS-11-L04.C 尺寸: 136x124x5.5mm 材料: GPPS原材料 箱规: 47x26x28cm 包装: 400个/箱
Code:
SS-11-L05
品名: 2-VCD TRAY 编码: SS-11-L05.C 尺寸: 186x135x5.8mm 材料: GPPS原材料 箱规: 52x38x28cm 包装: 400个/箱
Code:
SS-11-L06
品名: 2-VCD TRAY 编码: SS-11-L06.C 尺寸: 186x135x4.7mm 材料: GPPS原材料 箱规: 41.5x38.5x28.5cm 包装: 400个/箱
Code:
SS-11-L07
品名: 偏芯 1-DVD TRAY 编码: SS-11-L07.C 尺寸: 186x135x4.7mm 材料: GPPS原材料 箱规: 41.5x38.5x28.5cm 包装: 400个/箱
Code:
SS-11-L08
品名: 四脚1-DVD TRAY 编码: SS-11-L07.C 尺寸: 186x135x4.7mm 材料: GPPS原材料 箱规: 41.5x38.5x28.5cm 包装: 400个/箱
Code:
SS-11-L09
品名: A5 1-DVD TRAY 编码: SS-11-L09.C 尺寸: 208x143x4.4mm 材料: GPPS原材料 箱规: 43x40x30cm 包装: 400个/箱
Code:
SS-11-L10
品名: 5.2MM 2-DVD TRAY 编码: SS-11-L10.C 尺寸: 186x135x5.2mm 材料: GPPS原材料 箱规: 45x38.5x28.5cm 包装: 400个/箱
Code:
SS-11-L11
品名: 7MM 2-DVD TRAY 编码: SS-11-L11.C 尺寸: 186x135x7mm 材料: GPPS原材料 箱规: 57.5x33.5x28cm 包装: 300个/箱
Code:
SS-11-L12
品名: 9MM 2-DVD TRAY 编码: SS-11-L12.C 尺寸: 171x135x9mm 材料: GPPS原材料 箱规: 53x36.5x28.5cm 包装: 240个/箱
Code:
SS-11-B01A
品名: 14MM 1-DVD盒 编码: SS-11-B01A 尺寸: 191x135x14mm 材料: PP原材料 箱规: 39.5x37.2x28.5cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-B02A
品名: 14MM 2-DVD盒 编码: SS-11-B02A.SC 尺寸: 191x135x14mm 材料: PP原材料 箱规: 39.5x37.2x28.5cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-C01A
品名: 22MM 1-DVD盒 编码: SS-11-C01C 尺寸: 191x135x22mm 材料: PP原材料 箱规: 56x39x28.5cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-C02A
品名: 22MM 2-DVD盒 编码: SS-11-C02A 尺寸: 191x135x22mm 材料: PP原材料 箱规: 56x39x28.5cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-C03A
品名: 22MM 3-DVD盒 编码: SS-11-C03A 尺寸: 191x135x22mm 材料: PP原材料 箱规: 56x39x28.5cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-C06A
品名: 22MM 6-DVD盒 编码: SS-11-C06A 尺寸: 191x135x22mm 材料: PP原材料 箱规: 56x39x28.5cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-B02C
品名: 14MM 2-DVD盒 编码: SS-11-B02C.FC 尺寸: 191x135x14mm 材料: PP原材料 箱规: 39.5x37.5x28.5cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-11-B03D
品名: 14MM 3-DVD盒 编码: SS-11-B03D.FC 尺寸: 191x135x14mm 材料: PP原材料 箱规: 39.5x37.5x28.5cm 包装: 100个/箱
上一页
1
2
7
Contact Us

联系: 叶小姐

手机/微信:(0086)135 0257 8801

00852-63258240

E-mail:info@hzsunshing.com

Skype:sunshinghz

QQ:2851138728

联系: 叶燕美

手机/微信:(0086)135 0257 0783

E-mail:allince@hzsunshing.com

Skype:hzsunshing

QQ:2851138729

联系: 廖小姐

手机/微信:(0086)135 0257 3380

E-mail:sales8@hzsunshing.com

Skype:sunshinghzcn

QQ:2851138716

联系: 夏小姐

手机/微信:(0086)139 2836 6843

E-mail:sales3@hzsunshing.com

QQ:2851138718

Home | About us | Products | Factory | FQA | Contact us

Copyright © SUNSHING MOULD FACTORY 2011-2020 All rights reserved | Powered by www.300.cn 粤ICP备11069008号