SUNSHING MOULD FACTORY

You are here:
Home
/
笔盒、文具盒
笔盒、文具盒
笔盒、文具盒

(可定制颜色和LOGO)文具包装盒由PP/PS材料制成,用于包装文具,铅笔蜡笔文具套装盒,装订夹纸夹盒,办公学校文具盒,彩色毛笔盒,水彩笔盒,圆珠笔套装盒,蜡笔粉笔盒,色笔包装盒,橡皮尺子盒,钢笔盒,铅笔盒,笔盒,A4薄膜包装盒盒

笔盒、文具盒
Code:
SS-9-P44
品名:大容量五格笔筒 编码:SS-9-P44 尺寸:160x95x75mm 材料: PP原料 箱规:50x50x50cm 包装: 45个/箱 可定制颜色
Code:
SS-9-P42
品名:大容量旋转笔筒 编码:SS-9-P42 尺寸:120x120x80mm 材料: PP原料 箱规:50x50x42cm 包装: 80个/箱 可定制颜色
Code:
SS-9-P43
品名:大容量五格笔筒 编码:SS-9-P43 尺寸:130x128x103mm 材料: PP原料 箱规:55x55x53cm 包装: 80个/箱 可定制颜色
Code:
SS-9-P40.BU
品名:三格梯形笔筒 编码:SS-9-P40.BU 尺寸:120x110x60mm 材料: PP原料 箱规:50x30x55cm 包装: 100个/箱 可定制颜色
Code:
SS-9-P41A.GY
品名:四格梯形笔筒 编码:SS-9-P41A.GY 尺寸:50x90x220mm 材料: PP原料 箱规:52x45x45cm 包装: 200个/箱 可定制颜色
Code:
SS-9-P41B.GY
品名:四格梯形笔筒 编码:SS-9-P41B.GY 尺寸:50x90x220mm 材料: PP原料 箱规:52x45x45cm 包装: 200个/箱 可定制颜色
Code:
SS-8-T26.SC
品名:长250mm PP画笔盒 有挂钩-透明 编码:SS-8-T26.SC 尺寸:250 x 60 x 40mm 材料: PP原料 箱规:62 x 56 x 32cm 包装: 200个/箱 可定制颜色
Code:
SS-9-P39
品名: 32mm PP笔盒 编码: SS-9-P39 尺寸:215x72x32mm 材料: PP原料 箱规: 65x44x38cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-8-S65.SC
品名: IPAD笔盒 编码: SS-8-S65.SC 尺寸: 220 x 45 x 30mm 材料: PP原料 箱规: 69x46x30cm 包装: 300个/箱
Code:
SS-9-P38N.FC
品名: 155mm长六边形PP笔盒 编码: SS-9-P38N.FC 尺寸:45x40x155mm 材料: PP原料 箱规: 48x47x42cm 包装: 300个/箱
Code:
SS-9-P37N.FC
品名: 笔盒 编码: SS-9-P37N.FC 尺寸:183 x 65 x 25mm 材料: PP原料 箱规: 51x38x37cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-8-T23.SC
品名: 30MM 画笔盒 编码: SS-8-T23.SC 尺寸:185x40x30mm 材料: PP原料 箱规: 58x47x42cm 包装: 300个/箱
Code:
SS-8-T05C.
品名: 30mm PP画笔盒 编码: SS-8-T05C.SC 尺寸: 200 x 47 x 30mm 材料: PP原料 箱规: 73x44x33cm 包装: 300个/箱
Code:
SS-8-M31
品名: 160mm PP笔盒 编码: SS-8-M31.FC 尺寸: 55x35x160mm 材料: PP原料 箱规: 55x53x34cm 包装: 300个/箱
Code:
SS-8-M27.FC
品名: 160mm PP笔盒 编码: SS-8-M27.FC 尺寸: 70x43x160mm 材料: PP原料 箱规: 45x36x34cm 包装: 180个/箱
Code:
SS-8-T20.SC
品名: 250mm PP彩画笔盒 编码: SS-8-T20.SC 尺寸: 250 x 47 x 30mm 材料: PP原料 箱规:54x49x32cm 包装:200个/箱
Code:
SS-8-T16B
品名: 20mm PP彩画笔盒 编码: SS-8-T16B 尺寸: 193 x 40 x 20mm 材料: PP原料 箱规: 45 x 40 x 41.5cm 包装:400个/箱
Code:
SS-8-T03
品名: 30mm PP彩画笔盒 编码: SS-8-T03 尺寸: 200 x60x30mm 材料: PP原料 箱规: 62 x 44 x 33CM 包装:200个/箱
Code:
SS-8-S19A.
品名: 58mm PP笔盒 编码: SS-8-S19.SC 尺寸: 205x120x58mm 材料: PP原料 箱规: 60 x 43 x 63CM 包装:100个/箱
Code:
SS-8-S19B.
品名: 58mm PP盒 编码: SS-8-S19B 尺寸: 205x120x58mm 材料: PP原料 箱规: 60 x 43 x 63CM 包装:100个/箱
Code:
SS-8-S19C.
品名: 58mm PP笔盒 编码: SS-8-S19.SA 尺寸: 205x120x58mm 材料: PP原料 箱规: 60 x 43 x 63CM 包装:100个/箱
Code:
SS-9-P01
品名: 180mm单格笔盒 编码: SS-9-P01N.FC 尺寸: 180x70x25mm 材料: PP原材料 箱规: 51x37x37cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-9-P02
品名: 210mm单格笔盒 编码: SS-9-P02N.FC 尺寸: 210x70x25mm 材料: PP原材料 箱规: 51x43x37cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-9-P03
品名: 210mm双格笔盒 编码: SS-9-P03N.BU 尺寸: 210x70x25mm 材料: PP原材料 箱规: 51x43x37cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-8-T01.FC
品名: 20mm 笔盒 编码: SS-8-T01.FC 尺寸: 190x30x20mm 材料: PP原材料 箱规: 35.2x40x43cm 包装: 400个/箱
Code:
SS-8-T03B
品名: 30mm 大PP盒 编码: SS-8-T03B.SC 尺寸: 200x60x30mm 材料: PP原材料 箱规: 62x44x33cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-8-T03C.SC
品名: 30mm 大PP盒 编码: SS-8-T03C.SC 尺寸: 200x60 x30mm 材料: PP原材料 箱规: 62x44x33cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-9-P30
品名: 25mm 笔盒 编码: SS-9-P30 尺寸: 170X47X25mm 材料: PP 原材料 箱规: 51x36x38cm 包装: 320个/箱
Code:
SS-8-S55
品名: IPAD笔盒 编码: SS-8-S55 尺寸: 220x40x20mm 材料: PP原材料 箱规: 25x18x12cm 包装: 100个/箱
Code:
SS-8-S16A.S
品名: 28.5mm PP盒 编码: SS-8-S16A.SC 尺寸: 210X148X28.5mm 材料: PP 原材料 箱规: 65x59x62cm 包装: 240个/箱
Code:
SS-9-P06
品名: 蜡笔盒 编码: SS-9-P06.SC 尺寸: 93x63x23mm 材料: PP原材料 箱规: 46.5x39x34cm 包装: 400个/箱
Code:
SS-9-P05
品名: 10.4mm PS笔盒 编码: SS-9-P05.C 尺寸: 142x124x10.4mm 材料: PP原材料 箱规: 52x27x30cm 包装: 200个/箱
Code:
SS-8-S36.S
品名: 87mm 笔盒 编码: SS-8-S36.SC 尺寸:181x109x87mm 材料: PP原料 箱规:76x56x56CM 包装:120个/箱
Code:
SS-9-P36
品名: 215mm长 PP盒-透明 编码: SS-9-P36 尺寸: 215X32X73mm 材料: PP 原材料
Code:
SS-9-P35
品名: 184mm长 PP盒-透明 编码: SS-9-P35 尺寸: 184X64X25mm 材料: PP 原材料
Code:
SS-9-P34
品名: 190mm长 PP盒-透明 编码: SS-9-P34 尺寸: 190X35X63mm 材料: PP 原材料
上一页
1
2
Contact Us

联系: 叶小姐

手机/微信:(0086)135 0257 8801

00852-63258240

E-mail:info@hzsunshing.com

Skype:sunshinghz

QQ:2851138728

联系: 叶燕美

手机/微信:(0086)135 0257 0783

E-mail:allince@hzsunshing.com

Skype:hzsunshing

QQ:2851138729

联系: 廖小姐

手机/微信:(0086)135 0257 3380

E-mail:sales8@hzsunshing.com

Skype:sunshinghzcn

QQ:2851138716

联系: 夏小姐

手机/微信:(0086)139 2836 6843

E-mail:sales3@hzsunshing.com

QQ:2851138718

惠州市新诚塑胶有限公司 | Home | About us | Products | Factory | FQA | Contact us  

Copyright © SUNSHING MOULD FACTORY 2011-2020 All rights reserved | Powered by www.300.cn 粤ICP备11069008号